thuiszorg JustCare

Thuiszorg  JustCare

ú w    z o r g     s     ó n z e     z o r g

Klachtencommissie

Thuiszorg JustCare werkt voortdurend om het beste zorg te kunnen verlenen aan zijn cliënten. Hieronder valt ook het verwerken en oplossen van klachten van cliënten.


Als u een klacht of een opmerking heeft over de dienstverlening van Thuiszorg JustCare kunt u het klachtenformulier invullen opsturen.

Uw klacht wordt onpartijdig en onafhankelijk door de klachtencommissie behandeld; u kunt erop vertrouwen dat er oprecht met uw klacht wordt omgegaan.


Klik hier om de online klachtenformulier in te vullen. / Klik hier om de klachtenformulier te downloaden. U kunt uw klacht ook digitaal versturen naar:


[email protected]


of per post naar:


Thuiszorg JustCare

T.a.v. Klachtencommissie

Schiedamsedijk 67-A
3011 EJ Rotterdam